PUIDU VANANDAMINE JA AADERDUS EHK PUIDUMAAL

PUIDU VANANDAMISE NING PUIDUMAALI EHK AADERDAMISE KURSUS (16 ak/h)

Parim puidu vanandaja on loomulikult loodus ja aeg. Olgu see siis päikese poolt põletatud ja vihma poolt reljeefseks uhutud küüni seina laud või mererannast leitud kivide, vee ja liiva poolt vormitud palgijupp. Meie juures saab puitu vanandama õppida aja ja looduse faktorit kaasamata! Saame väga sarnase tulemuse teha ka töökoja tingimustes.

Aaderdamise võlu seisneb käsitöö ja kunsti ühendamises. 
Selle põneva vana jäljendustehnikaga antakse odavamale puidule väärispuidule omane välimus. Männile ja kuusele saab aaderdusega näiteks anda tammele või saarele tunnuslik süüjoonis, kaske ja leppa on aga joonistatud pähkliks jne. Aaderdusega saab jäljendada ükskõik millist kodumaise või eksootilise väärispuidu süüd - kõik on vaid harjutamise küsimus. Tõelise meistri maalitud puidusüüd on pärispuidust pea võimatu eristada.

Kursus toimub tellimisel!
Võta sõbrad või töökaaslased kokku ja tellige endile mõnus kursus uute kogemuste ja oskuste saamiseks.

Kursuse eesmärgiks on tutvustada puidu dekoratiivtöötlemist vanandamise, vanutuse ja aaderdamise tehnikate näidetel
 läbi praktilise tegevuse ja algoskuste omandamise. Kursuse käigus saadakse praktiliste harjtutustööde kõrval lühiülevaade nii vanandamise ja vanutuse olemusest ja erinevatest tehnikatest kui ka aaderduse ajaloost ja tehnikatest, õpitakse tundma puidu olemust ja meile tuntumate puidumustrite eripära. Lõputöödena vanutatakse üks väiksem dekoratiivese ning aaderdatakse üks puitkarp.

Kursuse sisu:
1. päev - vanandamise ja vanutuse olemus ja erinevus, vanutatud puidu teke ja väljanägemine, erinevate vanutuse/vanandamise tehnikate tutvustamine ja harjutustööd (värviga vanandamised, terasharjaga ja harjasmasinaga vanutamine, puidupõletuse tehnikad, erinevate aukude ja ajapuretud jälgede tekitamine jms); erinevate tehnikate harjutamise jätkamine ning lõputöö.
2. päev  – aaderduse lühiajalugu, erinevate puiduliikide ja tehnikate tutvustus, harjutuspindade aaderduseks ettevalmistamine ja kruntimine, erinevate töövahendite (pintslid, harjad, aaderdustemplid jms) katsetamine; puidusüüde maalimise harjutamine; harjutustööde jätkamine ja lõpetamine ning aaderduse lõputöö.

Kursust juhendab Eve Ermann.
 
Kursusele võetakse vastu kuni 10 osalejat.

Osalustasu € 128,00  (1akh - 8,00 €, kokku 16 akh) Hind sisaldab kõiki materjale ja töövahendeid.
 
Registreerida saab üldkontaktidel või täites alloleva avalduse vormi!
Registreeringu kinnituseks tuleb tasuda 20% osalustasust vastavalt esitatud arvele,
mis kursusest loobumisel ei kuulu tagastamisele.
Kuni selle 20% tasumiseni ei ole koht kursusel garanteeritud.
Kursusele registreerimisega nõustub osaleja eelpool kirjeldatud tingimustega.

Aaderdamine oli väga moes XIX sajandi lõpul, mil paljud
himustasid endale väärispuidust mööblit, kuid kõik ei saanud seda endale lubada.
Aaderdusega anti siis uhkem ilme nii mööblile kui ka ustele, aknapaledele ja seinapaneelidele. Seda on kasutatud mitmes Eesti mõisahäärberis ja uhkemates linnamajades. Soov hinnalist puitu imiteerida oli suur, kuid võimalused seda
põhjalikumalt uurida piirdusid ilmselt vaid põgusate vaatlustega kohaliku mõisavalitseja saalides või esemetel. Tunnustust väärivad nii mõnedki muuseumikogudes olevad kohalike külameistrite maalitud esemed.
Vanu dekoreerimistehnikaid tuleb säilitada ja arendada – eriti, kui
mõelda tervisele ja keskkonnale. Oli aegu, kus naturaalset väärispuitu peeti palju kaunimaks ja arvati, et sellest ju puudust ei ole. Tundub, et teises väites ikkagi eksiti. Väärispuitu, mis meil praegu olemas on, tuleb hoida. See on sama hea keskkonnasõbralik tegu nagu iga teinegi, kui jäljendame puitu lasuurides ja aaderdades selle asemel, et raiuda maha neid väheseid metsi, mis meil veel alles.

Kohtumiseni haaraval vanandamise ja aaderdamise kursusel!
Vivendi puidu- ja paberistuudioPalun registreerida mind kursusele:
Email again: